Jaunumi

26.,27. martā Jūrmalas profesionālajā vidusskolā norisināsies ANDELE MANDELE.

by Laura Zeltiņa -

ANDELE MANDELE norisināsies 26.,27. martā JPV zālē (222.kab.) pusdienu pārtraukumā (no plkst.12:00 līdz plkst. 13:00),

 kad ikvienam būs iespēja atnākt un atrast sev ko lietderīgu.
Attachment andele.png

Iespēja pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”

by Laura Zeltiņa -

No 1. līdz 20. februārim studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot), kas atbilst noteiktiem kritērijiem, var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods” 175 eiro apmērā mēnesī. Pieteikums jāiesniedz elektroniski, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”.

Uz sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanu var pretendēt visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas programmu studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot):

  • “Jaunietis 3+” – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Vecāks 3+” – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Bārenis/bez vecāku gādības” – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;
  • “I vai II grupas invalīds” – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu,

kuri atbilst stipendijas “Studētgods” saņemšanas kritērijiem.

 

Stipendijas “Studētgods” piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem u.c. kritēriji. Visi nosacījumi lasāmi šeit: Noteikumi par stipendijām.

 

Sīkāka informācija pieejama VIAA mājaslapā.


Svētku koncerts Latvijas dzimšanas dienai

by Laura Zeltiņa -

Latvijas dzimšanas dienu sagaidot, laipni aicināti uz svētku koncertu šī gada 16.novembrī plkst. 13:00, kurš norisināsies Jūrmalas profesionālās vidusskolas otrā stāva foajē.Latvijas dzimšanas diena


Older topics...

Course categories