Jaunumi

Par studiju procesa organizēšanu Koledžā līdz š.g. 14.aprīlim

nosūtīja Admins Moodle

!!!

Sakarā ar MK lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, Koledžā lekcijas klātienē tiek atceltas līdz š.g.14.aprīlim, bet tiek organizētas attālināti.

Lekcijas notiek pēc spēkā esošā lekciju saraksta - attālināti:


1. Katrs mācībspēks fiksēs nodarbības e-klasē konkrētajā datumā pēc spēkā esošā lekciju saraksta.

2. Katrs mācībspēks organizēs studiju priekšmeta apguvi, nosūtot studentiem e-klases pastā, Moodle vidē vai e-pastā studiju priekšmeta materiālus, veicamos uzdevumus, patstāvīgos darbus ar izpildes termiņiem, skaidrojot studiju priekšmeta apguves kārtību šajā laika periodā.

3. Studentiem e-klases pastā, Moodle vidē vai e-pastā jāiesūta  mācībspēkam izpildītie darbi.

4. Paredzētajos lekciju laikos mācībspēki nodrošinās komunikāciju ar studentiem e-pastā, e-klasē, Moodle vidē -  konsultācijas, atbildes uz jautājumiem utt. 

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Lauru Zeltiņu: tel.28475237, laura.zeltina@siva.gov.lv

 

Lai visiem veselība un izturība!


Kursu kategorijas

GR (6)

CRV (5)

MT (9)

IT (5)

LSP (3)

ST (15)

VS (19)