Studiju programmu Grāmatvedība un nodokļi, Mārketings un tirdzniecība, Cilvēku resursu vadība studiju kursi.

Pieejamie kursi

UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBAS

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Ināra Brante

Vadības psiholoģija

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Ieva Bērziņa

Grāmatvedība

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Inese Kokaine

MIKROEKONOMIKA 2020

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Inta Dobele

Matemātika ekonomistiem

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Aina Vanaga

Prezentāciju veidošana

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Diāna Blaumane

Informātika un informācijas tehnoloģijas

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Diāna Blaumane

Lietišķā svešvaloda (angļu)

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Loreta Bierne

Darba un sociālās tiesības

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Ināra Brante

Lietišķā komunikācija, etiķete un ētika

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Ieva Bērziņa

Ievads specialitātē

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Ingūna Zuševica

Uzņēmējdarbības ekonomika (tālmācība)

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Personāla vadība 2020/2021

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Ilze Boitmane
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Civila un darba aizsardziba, ergonomika

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Inta Dobele

Uznēmējdarbības ekonomika- Tālmācība

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Ievads specialitātē 2016

Kategorija: GR, MT, CRV

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Inese Kalnmeiere

Ievads specialitātē (GR, MT, CRV studentiem)

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Reinis Lazda

Tirgzinības (neklātiene)

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Makroekonomika

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Inese Kalnmeiere

Finanšu grāmatvedība

Kategorija: GR, MT, CRV
 • Pasniedzējs: Inese Kokaine