Studiju programmu Grāmatvedība un nodokļi, Mārketings un tirdzniecība, Cilvēku resursu vadība studiju kursi.

Pieejamie kursi

Kursa darbs Cilvēku resursu vadībā

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Ilze Boitmane

Grāmatvedība

Kategorija: GN, KO, CRV

PREČZINĪBA_2024

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Grāmatvedības datorprogrammu lietošana

Kategorija: GN, KO, CRV

Organizācijas vadība

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Mikroekonomika CRVT, GNT, KOT

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Inese Kalnmeiere

Grāmatvedības datorporgrammu lietošana

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Sanita Kalniņa

Organizāciju un vadības psiholoģija

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Darba un sociālās tiesības

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Ināra Brante

Uzņēmējdarbības ekonomika (neklātiene)

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Tirgvedība, 2. kurss (neklātiene, 2KP)

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Ievads specialitātē CRV 2022/2023

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Ilze Boitmane

Projektu vadības pamati

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Uldis Vītoliņš

Vadības psiholoģija

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Ieva Bērziņa

MIKROEKONOMIKA 2020

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Inta Dobele

Matemātika ekonomistiem

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Aina Vanaga

Ekonomiskā statistika un pētījumu metodoloģija

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Ingūna Jurgelāne

Prezentāciju veidošana

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Diāna Blaumane

Informātika un informācijas tehnoloģijas

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Diāna Blaumane

Tiesību pamati

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Ināra Brante

Lietišķā svešvaloda (angļu) GN, KO, CRV

Kategorija: GN, KO, CRV
 • Pasniedzējs: Loreta Bierne