Studiju programmas Surdotulks studiju kursi.

Pieejamie kursi

Tulkošanas metodoloģija 2023./2024.

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Agnese Romanova

Latviešu nedzirdīgo zīmju valoda un tās gramatika

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Skaidrīte Baure

Terminoloģija zīmju valodā III (POLITISKIE, JURIDISKIE UN EKONOMISKIE TERMINI)

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Skaidrīte Baure

Terminoloģija zīmju valodā I (mājturība, amatniecība, būvniecība, māksla)

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Skaidrīte Baure

Latviešu zīmju valoda

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Skaidrīte Baure

Tulkošanas metodoloģija 2022./2023.

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Agnese Romanova

Ievads specialitātē

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Agnese Romanova

Terminoloģija zīmju valodā II (Sociālais darbs, medicīna un dzimumaudzināšana)

Kategorija: ST

Vispārīgā psiholoģija

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Latviešu valoda

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Smaidīte Egle

Nedzirdīgo zīmju valodas kultūra un starpkultūru saskarsme

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Laura Zeltiņa

Dokumentu pārvaldība

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Nils Sautiņš

DARBA DROŠĪBA un CIVILĀ AIZSARDZĪBA (1.palīdzības sniegšana), 2 KP

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Inta Dobele

IT pamati

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Diāna Blaumane

Angļu valoda ST

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Loreta Bierne

Tulka profesionālā ētika

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Aija Kārkliņa

Lietišķā saskarsme ST 2021./2022.

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Ineta Bērziņa

Sociālā ekonomika

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Inese Kalnmeiere