Studiju programmas Surdotulks studiju kursi.

Pieejamie kursi

Ievads specialitātē ST 2021

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Ieva Bērziņa

Vispārīgā psiholoģija

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Vispārīgā psiholoģija

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Latviešu valoda

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Smaidīte Egle

Dokumentu pārvaldība

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Nils Sautiņš

Lietišķā saskarsme ST

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Ieva Bērziņa

Civilā aizsardzība

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Inta Dobele

IT pamati

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Diāna Blaumane

Angļu valoda

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Loreta Bierne

Tulka profesionālā ētika

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Aija Kārkliņa

Saskarsmes psiholoģija ST

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Solvita Flugina

Vispārīgā psiholoģija-ST

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Solvita Flugina

Sociālā ekonomika

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Inese Kalnmeiere

ST Deutsche Grammatik 2014

Kategorija: ST

Ievads specialitātē - ST 2015

Kategorija: ST

Vācu valoda ST 2014

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Signe Mainule-Meidropa

Vācu valoda ST 2016

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Signe Mainule-Meidropa

Sociālā ekonomika Jurgelānes

Kategorija: ST
 • Pasniedzējs: Ingūna Jurgelāne