Studiju programmas "Mārketings un tirdzniecība" studiju kursi.

Pieejamie kursi

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Tirdzniecības vadīšana (neklātiene)

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Mārketinga plānošana (neklātiene)

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Integrētā mārketinga komunikācija (neklātiene)

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Patērētāju rīcība tirgū (neklātiene)

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Dokumentu pārvaldība

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Nils Sautiņš

Starptautiskais mārketings

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Andris Dieviņš

Tirdzniecības plānošana(neklātiene)

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Tirgzinības (MTT)

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Specializētā svešvaloda (angļu) MTT

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Loreta Bierne

Mācību uzņēmums

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Diāna Šmite

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Kategorija: MT
 • Pasniedzējs: Ieva Bruksle