Studiju programmas "Mārketings un tirdzniecība" studiju kursi.

Pieejamie kursi

Dokumentu pārvaldība

Kategorija: MT
  • Pasniedzējs: Nils Sautiņš

Tirgzinības (MTT)

Kategorija: MT
  • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Specializētā svešvaloda (angļu) MTT

Kategorija: MT
  • Pasniedzējs: Loreta Bierne

Mācību uzņēmums

Kategorija: MT
  • Pasniedzējs: Diāna Šmite

Integrētā mārketinga komunikācija (tālmācība)

Kategorija: MT
  • Pasniedzējs: Liga Ritere

Tirdzniecības vadīšana (tālmācība)

Kategorija: MT
  • Pasniedzējs: Liga Ritere

Starptautiskā tirdzniecība (tālmācība)

Kategorija: MT
  • Pasniedzējs: Ilze Blūma
  • Pasniedzējs: Liga Ritere

Patērētāju rīcība tirgū (neklātiene)

Kategorija: MT
  • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Mārketinga plānošana (neklātiene)

Kategorija: MT
  • Pasniedzējs: Inese Ļaka