Studiju programmu Grāmatvedība un nodokļi, Mārketings un tirdzniecība, Cilvēku resursu vadība studiju kursi.

Доступные курсы

Organizācijas vadība

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Iveta Kāposta

Mikroekonomika CRVT, GNT, KOT

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Inese Kalnmeiere

Grāmatvedības datorporgrammu lietošana

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Sanita Kalniņa

Darba un sociālās tiesības

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Ināra Brante

Matemātika ekonomistiem

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Vineta Minkēviča

Grāmatvedība

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Inese Kokaine

Uzņēmējdarbības ekonomika (neklātiene)

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Liga Ritere

Tirgzinības (neklātiene)

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Inese Ļaka

Ievads specialitātē 2021

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Ieva Bērziņa

Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Anita Jansone
 • Учитель: Anita Jansone

Projektu vadības pamati

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Uldis Vītoliņš

Vadības psiholoģija

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Ieva Bērziņa

Uznēmējdarbības ekonomika- Tālmācība

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Liga Ritere

MIKROEKONOMIKA 2020

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Inta Dobele

Matemātika ekonomistiem

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Aina Vanaga

Ekonomiskā statistika un pētījumu metodoloģija

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Ingūna Jurgelāne

Prezentāciju veidošana

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Diāna Blaumane

Informātika un informācijas tehnoloģijas

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Diāna Blaumane

Tiesību pamati

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Ināra Brante

Lietišķā svešvaloda (angļu)

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Loreta Bierne

Lietišķā komunikācija, etiķete un ētika

Категория: GN, KO, CRV
 • Учитель: Ieva Bērziņa