Studiju programmu Grāmatvedība un nodokļi, Mārketings un tirdzniecība, Cilvēku resursu vadība studiju kursi.

Available courses

Grāmatvedības datorprogrammu lietošana

Category: GN, KO, CRV

Organizācijas vadība

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Iveta Kāposta

Mikroekonomika CRVT, GNT, KOT

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Inese Kalnmeiere

Grāmatvedības datorporgrammu lietošana

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Sanita Kalniņa

Organizāciju un vadības psiholoģija

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Iveta Kāposta

Darba un sociālās tiesības

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Ināra Brante

Matemātika ekonomistiem

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Vineta Minkēviča

Grāmatvedība

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Inese Kokaine

Uzņēmējdarbības ekonomika (neklātiene)

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Liga Ritere

Tirgvedība, 1. kurss (neklātiene, 2KP)

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Inese Ļaka

Ievads specialitātē 2022

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Ilze Boitmane

Uzņēmējdarbības finansēšana un kreditēšana

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Anita Jansone
 • Teacher: Anita Jansone

Projektu vadības pamati

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Uldis Vītoliņš

Vadības psiholoģija

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Ieva Bērziņa

MIKROEKONOMIKA 2020

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Inta Dobele

Matemātika ekonomistiem

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Aina Vanaga

Ekonomiskā statistika un pētījumu metodoloģija

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Ingūna Jurgelāne

Prezentāciju veidošana

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Diāna Blaumane

Informātika un informācijas tehnoloģijas

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Diāna Blaumane

Tiesību pamati

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Ināra Brante

Lietišķā svešvaloda (angļu) GN, KO, CRV

Category: GN, KO, CRV
 • Teacher: Loreta Bierne