Studiju programmas "Mārketings un tirdzniecība" studiju kursi.

Доступные курсы

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Категория: MT
 • Учитель: Liga Ritere

Tirdzniecības vadīšana (neklātiene)

Категория: MT
 • Учитель: Liga Ritere

Mārketinga plānošana (neklātiene)

Категория: MT
 • Учитель: Inese Ļaka

Integrētā mārketinga komunikācija (neklātiene)

Категория: MT
 • Учитель: Liga Ritere

Patērētāju rīcība tirgū (neklātiene)

Категория: MT
 • Учитель: Inese Ļaka

Dokumentu pārvaldība

Категория: MT
 • Учитель: Nils Sautiņš

Starptautiskais mārketings

Категория: MT
 • Учитель: Andris Dieviņš

Tirdzniecības plānošana(neklātiene)

Категория: MT
 • Учитель: Liga Ritere

Tirgzinības (MTT)

Категория: MT
 • Учитель: Inese Ļaka

Specializētā svešvaloda (angļu) MTT

Категория: MT
 • Учитель: Loreta Bierne

Mācību uzņēmums

Категория: MT
 • Учитель: Diāna Šmite

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Категория: MT
 • Учитель: Ieva Bruksle