Studiju programmas "Komercdarbības organizācija" studiju kursi.

Pieejamie kursi

Studiju darbs KO (neklātiene)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

GRĀMATVEDĪBA 2024 KOT

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Inese Kokaine

Ievads specialitātē (KO)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Digitālā tirgvedība

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Normunds Bakis

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Tirdzniecības vadīšana (neklātiene)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Tirgvedības plānošana (neklātiene)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Integrētās tirgvedības komunikācijas (neklātiene)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Patērētāju rīcība tirgū (neklātiene)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Dokumentu pārvaldība

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Nils Sautiņš

Starptautiskais mārketings

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Andris Dieviņš

Tirdzniecības plānošana(neklātiene)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Tirgvedība (1KOT)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Inese Ļaka

Specializētā svešvaloda (angļu) KOT

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Loreta Bierne

Mācību uzņēmums

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Diāna Šmite

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Kategorija: KO
 • Pasniedzējs: Ieva Bruksle