Studiju programmas "Mārketings un tirdzniecība" studiju kursi.

Available courses

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Category: MT
 • Teacher: Liga Ritere

Tirdzniecības vadīšana (neklātiene)

Category: MT
 • Teacher: Liga Ritere

Mārketinga plānošana (neklātiene)

Category: MT
 • Teacher: Inese Ļaka

Integrētā mārketinga komunikācija (neklātiene)

Category: MT
 • Teacher: Liga Ritere

Patērētāju rīcība tirgū (neklātiene)

Category: MT
 • Teacher: Inese Ļaka

Dokumentu pārvaldība

Category: MT
 • Teacher: Nils Sautiņš

Starptautiskais mārketings

Category: MT
 • Teacher: Andris Dieviņš

Tirdzniecības plānošana(neklātiene)

Category: MT
 • Teacher: Liga Ritere

Tirgzinības (MTT)

Category: MT
 • Teacher: Inese Ļaka

Specializētā svešvaloda (angļu) MTT

Category: MT
 • Teacher: Loreta Bierne

Mācību uzņēmums

Category: MT
 • Teacher: Diāna Šmite

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Category: MT
 • Teacher: Ieva Bruksle