Studiju programmas "Komercdarbības organizācija" studiju kursi.

Available courses

Studiju darbs KO (neklātiene)

Category: KO
 • Teacher: Liga Ritere

GRĀMATVEDĪBA 2024 KOT

Category: KO
 • Teacher: Inese Kokaine

Ievads specialitātē (KO)

Category: KO
 • Teacher: Liga Ritere

Digitālā tirgvedība

Category: KO
 • Teacher: Normunds Bakis

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Category: KO
 • Teacher: Liga Ritere

Tirdzniecības vadīšana (neklātiene)

Category: KO
 • Teacher: Liga Ritere

Tirgvedības plānošana (neklātiene)

Category: KO
 • Teacher: Inese Ļaka

Integrētās tirgvedības komunikācijas (neklātiene)

Category: KO
 • Teacher: Liga Ritere

Patērētāju rīcība tirgū (neklātiene)

Category: KO
 • Teacher: Inese Ļaka

Dokumentu pārvaldība

Category: KO
 • Teacher: Nils Sautiņš

Starptautiskais mārketings

Category: KO
 • Teacher: Andris Dieviņš

Tirdzniecības plānošana(neklātiene)

Category: KO
 • Teacher: Liga Ritere

Tirgvedība (1KOT)

Category: KO
 • Teacher: Inese Ļaka

Specializētā svešvaloda (angļu) KOT

Category: KO
 • Teacher: Loreta Bierne

Mācību uzņēmums

Category: KO
 • Teacher: Diāna Šmite

Starptautiskā tirdzniecība (neklātiene)

Category: KO
 • Teacher: Ieva Bruksle