SIVA Koledža: Tālmācības vietne

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Moodle tālmācības vietnē ir jālieto Windows vides parole, ko jūs lietojat uz SIVA Koledžas datoriem. Pašrocīgi paroli var nomainīt tikai skolas telpās.


Ja ir nepieciešama attālināta paroles maiņa, tad lūdzu no sava registrētā e-pasta rakstiet pieprasījumu uz koledza@siva.gov.lv ar lūgumu mainīt jūsu paroli, norādot savu vārdu, uzvārdu un mācību grupu.

Ja nevariet rakstīt no sava reģistrētā e-pasta, tad Jums ir jāierodas personīgi klātienē pie koledžas biroja administratora ar personu apliecinošu dokumentu.