Studiju programmas Surdotulks studiju kursi.

Доступные курсы

Tulkošanas metodoloģija 2023./2024.

Категория: ST
 • Учитель: Agnese Romanova

Latviešu nedzirdīgo zīmju valoda un tās gramatika

Категория: ST
 • Учитель: Skaidrīte Baure

Terminoloģija zīmju valodā III (POLITISKIE, JURIDISKIE UN EKONOMISKIE TERMINI)

Категория: ST
 • Учитель: Skaidrīte Baure

Terminoloģija zīmju valodā I (mājturība, amatniecība, būvniecība, māksla)

Категория: ST
 • Учитель: Skaidrīte Baure

Latviešu zīmju valoda

Категория: ST
 • Учитель: Skaidrīte Baure

Tulkošanas metodoloģija 2022./2023.

Категория: ST
 • Учитель: Agnese Romanova

Ievads specialitātē

Категория: ST
 • Учитель: Agnese Romanova

Terminoloģija zīmju valodā II (Sociālais darbs, medicīna un dzimumaudzināšana)

Категория: ST

Vispārīgā psiholoģija

Категория: ST
 • Учитель: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Категория: ST
 • Учитель: Iveta Kāposta

Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Категория: ST
 • Учитель: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Категория: ST
 • Учитель: Iveta Kāposta

Latviešu valoda

Категория: ST
 • Учитель: Smaidīte Egle

Nedzirdīgo zīmju valodas kultūra un starpkultūru saskarsme

Категория: ST
 • Учитель: Laura Zeltiņa

Dokumentu pārvaldība

Категория: ST
 • Учитель: Nils Sautiņš

DARBA DROŠĪBA un CIVILĀ AIZSARDZĪBA (1.palīdzības sniegšana), 2 KP

Категория: ST
 • Учитель: Inta Dobele

IT pamati

Категория: ST
 • Учитель: Diāna Blaumane

Angļu valoda ST

Категория: ST
 • Учитель: Loreta Bierne

Tulka profesionālā ētika

Категория: ST
 • Учитель: Aija Kārkliņa

Lietišķā saskarsme ST 2021./2022.

Категория: ST
 • Учитель: Ineta Bērziņa

Sociālā ekonomika

Категория: ST
 • Учитель: Inese Kalnmeiere