Studiju programmas Surdotulks studiju kursi.

Доступные курсы

Ievads specialitātē ST 2020

Категория: ST
 • Учитель: Ieva Bērziņa

Vispārīgā psiholoģija

Категория: ST
 • Учитель: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Категория: ST
 • Учитель: Iveta Kāposta

Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Категория: ST
 • Учитель: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Категория: ST
 • Учитель: Iveta Kāposta

Vispārīgā psiholoģija

Категория: ST
 • Учитель: Iveta Kāposta

Latviešu valoda

Категория: ST
 • Учитель: Smaidīte Egle

Nedzirdīgo zīmju valodas kultūra un starpkultūru saskarsme

Категория: ST
 • Учитель: Laura Zeltiņa

Dokumentu pārvaldība

Категория: ST
 • Учитель: Nils Sautiņš

Lietišķā saskarsme ST

Категория: ST
 • Учитель: Ieva Bērziņa

Civilā aizsardzība

Категория: ST
 • Учитель: Inta Dobele

IT pamati

Категория: ST
 • Учитель: Diāna Blaumane

Angļu valoda

Категория: ST
 • Учитель: Loreta Bierne

Sinhronā tulkošana

Категория: ST
 • Учитель: Laura Zeltiņa

Tulka profesionālā ētika

Категория: ST
 • Учитель: Aija Kārkliņa

Saskarsmes psiholoģija ST

Категория: ST
 • Учитель: Solvita Flugina

Vispārīgā psiholoģija-ST

Категория: ST
 • Учитель: Solvita Flugina

Sociālā ekonomika

Категория: ST
 • Учитель: Inese Kalnmeiere

ST Deutsche Grammatik 2014

Категория: ST

Ievads specialitātē - ST 2015

Категория: ST

Vācu valoda ST 2014

Категория: ST
 • Учитель: Signe Mainule-Meidropa