Studiju programmas Surdotulks studiju kursi.

Available courses

Ievads specialitātē ST 2020

Category: ST
 • Teacher: Ieva Bērziņa

Vispārīgā psiholoģija

Category: ST
 • Teacher: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Category: ST
 • Teacher: Iveta Kāposta

Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Category: ST
 • Teacher: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Category: ST
 • Teacher: Iveta Kāposta

Vispārīgā psiholoģija

Category: ST
 • Teacher: Iveta Kāposta

Latviešu valoda

Category: ST
 • Teacher: Smaidīte Egle

Nedzirdīgo zīmju valodas kultūra un starpkultūru saskarsme

Category: ST
 • Teacher: Laura Zeltiņa

Dokumentu pārvaldība

Category: ST
 • Teacher: Nils Sautiņš

Lietišķā saskarsme ST

Category: ST
 • Teacher: Ieva Bērziņa

Civilā aizsardzība

Category: ST
 • Teacher: Inta Dobele

IT pamati

Category: ST
 • Teacher: Diāna Blaumane

Angļu valoda

Category: ST
 • Teacher: Loreta Bierne

Sinhronā tulkošana

Category: ST
 • Teacher: Laura Zeltiņa

Tulka profesionālā ētika

Category: ST
 • Teacher: Aija Kārkliņa

Saskarsmes psiholoģija ST

Category: ST
 • Teacher: Solvita Flugina

Vispārīgā psiholoģija-ST

Category: ST
 • Teacher: Solvita Flugina

Sociālā ekonomika

Category: ST
 • Teacher: Inese Kalnmeiere

ST Deutsche Grammatik 2014

Category: ST

Ievads specialitātē - ST 2015

Category: ST

Vācu valoda ST 2014

Category: ST
 • Teacher: Signe Mainule-Meidropa