Studiju programmas Surdotulks studiju kursi.

Available courses

Tulkošanas metodoloģija 2023./2024.

Category: ST
 • Teacher: Agnese Romanova

Latviešu nedzirdīgo zīmju valoda un tās gramatika

Category: ST
 • Teacher: Skaidrīte Baure

Terminoloģija zīmju valodā III (POLITISKIE, JURIDISKIE UN EKONOMISKIE TERMINI)

Category: ST
 • Teacher: Skaidrīte Baure

Terminoloģija zīmju valodā I (mājturība, amatniecība, būvniecība, māksla)

Category: ST
 • Teacher: Skaidrīte Baure

Latviešu zīmju valoda

Category: ST
 • Teacher: Skaidrīte Baure

Tulkošanas metodoloģija 2022./2023.

Category: ST
 • Teacher: Agnese Romanova

Ievads specialitātē

Category: ST
 • Teacher: Agnese Romanova

Terminoloģija zīmju valodā II (Sociālais darbs, medicīna un dzimumaudzināšana)

Category: ST

Vispārīgā psiholoģija

Category: ST
 • Teacher: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Category: ST
 • Teacher: Iveta Kāposta

Zinātnisko pētījumu metodoloģija

Category: ST
 • Teacher: Iveta Kāposta

Saskarsmes psiholoģija

Category: ST
 • Teacher: Iveta Kāposta

Latviešu valoda

Category: ST
 • Teacher: Smaidīte Egle

Nedzirdīgo zīmju valodas kultūra un starpkultūru saskarsme

Category: ST
 • Teacher: Laura Zeltiņa

Dokumentu pārvaldība

Category: ST
 • Teacher: Nils Sautiņš

DARBA DROŠĪBA un CIVILĀ AIZSARDZĪBA (1.palīdzības sniegšana), 2 KP

Category: ST
 • Teacher: Inta Dobele

IT pamati

Category: ST
 • Teacher: Diāna Blaumane

Angļu valoda ST

Category: ST
 • Teacher: Loreta Bierne

Tulka profesionālā ētika

Category: ST
 • Teacher: Aija Kārkliņa

Lietišķā saskarsme ST 2021./2022.

Category: ST
 • Teacher: Ineta Bērziņa

Sociālā ekonomika

Category: ST
 • Teacher: Inese Kalnmeiere