Studiju programmas Viesnīcu servisa vadība studiju kursi.

Pieejamie kursi

Ievads specialitātē VST 2021

Kategorija: VS

Tūrisma biznesa pamati 2021

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Irēna Romanovska

TŪRISTMA UN VIESMĪLĪBAS UZŅĒMUMA DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Dzintra Jurjāne

Lietišķā saskarsme

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Iveta Kāposta

Personālvadība VS 2020/2021

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Ilze Boitmane

Saskarsmes psiholoģija

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Ieva Bērziņa

Tūrisma biznesa pamati 2020

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Irēna Romanovska

Dokumentu pārvaldība

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Nils Sautiņš

Biznesa ekonomiskie pamati (tālmācība)-2020

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Liga Ritere

Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Irēna Romanovska

Biznesa ekonomikas pamati

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Inese Kalnmeiere

Viesnīcas saimniecisko dienestu darba organizācija

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Dzintra Jurjāne

Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Armands Muižnieks

Veselības tūrisms un ievads kurortoloģijā

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Armands Muižnieks

Tūrisma mītnes un to kvalitāte

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Armands Muižnieks

Profesionālā svešvaloda (angļu) VS

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Loreta Bierne

Profesionālā svešvaloda (angļu) VST

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Loreta Bierne

Darba un sociālās tiesības

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Ināra Brante

Tūrisma statistika un pētniecība

Kategorija: VS
 • Pasniedzējs: Ingūna Jurgelāne

Ievads specialitātē - VS 2015

Kategorija: VS

Ievads specialitātē - VST 2015

Kategorija: VS