Studiju programmas Viesnīcu servisa vadība studiju kursi.

Available courses

Ievads specialitātē VST 2021

Category: VS

Tūrisma biznesa pamati 2021

Category: VS
 • Teacher: Irēna Romanovska

TŪRISTMA UN VIESMĪLĪBAS UZŅĒMUMA DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

Category: VS
 • Teacher: Dzintra Jurjāne

Lietišķā saskarsme

Category: VS
 • Teacher: Iveta Kāposta

Personālvadība VS 2020/2021

Category: VS
 • Teacher: Ilze Boitmane

Saskarsmes psiholoģija

Category: VS
 • Teacher: Ieva Bērziņa

Tūrisma biznesa pamati 2020

Category: VS
 • Teacher: Irēna Romanovska

Dokumentu pārvaldība

Category: VS
 • Teacher: Nils Sautiņš

Biznesa ekonomiskie pamati (tālmācība)-2020

Category: VS
 • Teacher: Liga Ritere

Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija

Category: VS
 • Teacher: Irēna Romanovska

Biznesa ekonomikas pamati

Category: VS
 • Teacher: Inese Kalnmeiere

Viesnīcas saimniecisko dienestu darba organizācija

Category: VS
 • Teacher: Dzintra Jurjāne

Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums

Category: VS
 • Teacher: Armands Muižnieks

Veselības tūrisms un ievads kurortoloģijā

Category: VS
 • Teacher: Armands Muižnieks

Tūrisma mītnes un to kvalitāte

Category: VS
 • Teacher: Armands Muižnieks

Profesionālā svešvaloda (angļu) VS

Category: VS
 • Teacher: Loreta Bierne

Profesionālā svešvaloda (angļu) VST

Category: VS
 • Teacher: Loreta Bierne

Darba un sociālās tiesības

Category: VS
 • Teacher: Ināra Brante

Tūrisma statistika un pētniecība

Category: VS
 • Teacher: Ingūna Jurgelāne

Ievads specialitātē - VS 2015

Category: VS

Ievads specialitātē - VST 2015

Category: VS