Studiju programmu Informācijas tehnoloģijas un Lietišķo sistēmu programmatūra studiju kursi.