Jaunumi

Stipendija Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai

Stipendija Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai

nosūtīja Ieva Bērziņa
Atbilžu skaits: 0

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas studentus aicinām pieteikties stipendijām līdz 2021.gada 3.martam:
 
- aizpildot iesniegumu (iesnieguma veidlapa pielikumā) un sūtot to elektroniski  uz e-pastu: ieva.berzina@siva.gov.lv (parakstīts ar eparakstu vai parakstīts ieskenēts (vēlāk iesniedzot oriģinālu)).
 
Covid-19 stipendiju piešķir studējošajiem, kuriem Covid-19 radīto ekonomisko seku dēļ ir samazinājušies ienākumi un kuri nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai (piemēram, bezdarbnieka pabalstu, dīkstāves pabalstu).
 
Tiesības saņemt Covid-19 stipendiju ir studējošajam, kurš iesniedz apliecinošu informāciju par studējošā ienākumu samazināšanos un informāciju, kas apliecina, ka studējošais nesaņem kādu no valsts sociālajiem pabalstiem, kas paredzēti Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai.


Iesniedzami ir šādi dokumenti:
-informācija par savu ienākumu samazināšanos (aizpildīts un parakstīts iesniegums);
-izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) (“Informācijas par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”, periods no 01.01.2020 – stipendijas iesnieguma iesniegšanas datums); 
-izziņa no VSAA par to, ka nesaņem valsts sociālo pabalstu, kas paredzēti Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai (“Informācija par VSAA pakalpojumu apmēru”, periods 01.01.2020 – stipendijas iesnieguma iesniegšanas datums) vai  Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinoša izziņa par bezdarbnieka statusu.”
 
Sīkāka informācija – ieva.berzina@siva.gov.lv