Jaunumi

Par studiju procesa organizēšanu Koledžā līdz š.g. 14.aprīlim

Par studiju procesa organizēšanu Koledžā līdz š.g. 14.aprīlim

nosūtīja Admins Moodle
Number of replies: 0

!!!

Sakarā ar MK lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu, Koledžā lekcijas klātienē tiek atceltas līdz š.g.14.aprīlim, bet tiek organizētas attālināti.

Lekcijas notiek pēc spēkā esošā lekciju saraksta - attālināti:


1. Katrs mācībspēks fiksēs nodarbības e-klasē konkrētajā datumā pēc spēkā esošā lekciju saraksta.

2. Katrs mācībspēks organizēs studiju priekšmeta apguvi, nosūtot studentiem e-klases pastā, Moodle vidē vai e-pastā studiju priekšmeta materiālus, veicamos uzdevumus, patstāvīgos darbus ar izpildes termiņiem, skaidrojot studiju priekšmeta apguves kārtību šajā laika periodā.

3. Studentiem e-klases pastā, Moodle vidē vai e-pastā jāiesūta  mācībspēkam izpildītie darbi.

4. Paredzētajos lekciju laikos mācībspēki nodrošinās komunikāciju ar studentiem e-pastā, e-klasē, Moodle vidē -  konsultācijas, atbildes uz jautājumiem utt. 

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Lauru Zeltiņu: tel.28475237, laura.zeltina@siva.gov.lv

 

Lai visiem veselība un izturība!