Studiju programmu Grāmatvedība un nodokļi, Mārketings un tirdzniecība, Cilvēku resursu vadība studiju kursi.

Pieejamie kursi

Tiesību pamati

Kategorija: GN, KO, CRV
  • Pasniedzējs: Ināra Brante

Lietišķā svešvaloda (angļu) GN, KO, CRV

Kategorija: GN, KO, CRV
  • Pasniedzējs: Loreta Bierne

Lietišķā komunikācija, etiķete un ētika

Kategorija: GN, KO, CRV
  • Pasniedzējs: Ieva Bērziņa
  • Pasniedzējs: Ineta Bērziņa

Civila un darba aizsardziba, ergonomika

Kategorija: GN, KO, CRV
  • Pasniedzējs: Inta Dobele

Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

Kategorija: GN, KO, CRV
  • Pasniedzējs: Inese Kalnmeiere

Makroekonomika

Kategorija: GN, KO, CRV
  • Pasniedzējs: Inese Kalnmeiere